ข่าว

Posted By enchantingbee63 Posted On

มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองคความรู้เทคโนโลยี ต้านภัยโควิด-19

มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองคความรู้เทคโนโลยี ต้านภัยโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี […]

Read More
Posted By enchantingbee63 Posted On

สพม.เชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร

สพม.เชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ […]

Read More
Posted By enchantingbee63 Posted On

สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมสัมมนา การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน

สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมสัมมนา การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 […]

Read More
Posted By enchantingbee63 Posted On

พบน้องจีน่าแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานรถพยาบาลเข้ารับตัว น้องปลอดภัยดี

พบน้องจีน่าแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานรถพยาบาลเข้ารับตัว น้องปลอดภัยดี เมื่อช่วงสาย วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลาประมาณ […]

Read More