Posted By enchantingbee63 Posted On

นายอำเภอเทิง ทำกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ให้แก่ชุมชน

นายอำเภอเทิง ทำกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ให้แก่ชุมชน เมื่อช่วงเช้า วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนกาชาด จังหวัดเชียงราย ส่งมอบถังน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ให้ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม

ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่บริเวณลานสาธารณประโยชน์ ด้านหน้าวัดอุทธราราม บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง โดยมี นายบุญส่ง วงศ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งขันไชย เป็นผู้รับมอบ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”

และได้รับการสนับสนุนถังน้ำอุปโภค-บริโภค ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมงบประมาณในการก่อสร้างฐานคอนกรีต จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภค

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.