Posted By enchantingbee63 Posted On

ภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน จังหวัดน่าน

ภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน ที่วิทยาลัยสงฆ์ วัดพระธาตุแช่แห้งตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน/เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

พร้อมด้วย ภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำน้ำดื่มมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่าน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 จำนวน 400 แพ็ค

โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ น้ำดื่มครั้งนี้ แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

และทางท่านพระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ได้นำน้ำดื่มมาสนับสนุน เพื่อนำ ส่งมอบให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพราะวันๆ หนึ่งเราฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ก็อยากจะให้มีน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ที่มารับวัคซีน ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.