Posted By enchantingbee63 Posted On

สถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อช่วงเช้า วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.50 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 เกิดอุทกภัยใน 27 จังหวัด รวม 95 อำเภอ 215 ตำบล 755 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,200 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ และนครนายก หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.