Posted By enchantingbee63 Posted On

พิธีเปิดป้าย ตามโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถาน และสถานที่สำคัญ

พิธีเปิดป้าย ตามโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถาน และสถานที่สำคัญ เมื่อช่วงเย็น วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เสือมังกร ร่วมพิธีเปิดป้ายตามโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ โดยมี องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้บริจาคงบประมาณ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ ร่วมงาน ณ บริเวณลานวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.