Posted By enchantingbee63 Posted On

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 15 จังหวัด โดยอิทธิพล ความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อน บาคาร่า

ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก 2 จังหวัด (ชุมพร ตรัง) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งสองจังหวัด

ส่วนร่องมรสุม ที่พาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาวตอนล่าง และประเทศเวียดนาม ตอนกลาง ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด รวม 24 อำเภอ 108 ตำบล 542 หมู่บ้าน 14,686 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดนครปฐม

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด รวม 2 อำเภอ 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 95 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดปราจีนบุรี

ขณะที่อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 214 ตำบล 1,048 หมู่บ้าน 67,290 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง จากฝนตกต่อเนื่อง และการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 14 หมู่บ้าน 239 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ในภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน 8 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งสองจังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 47 อำเภอ 167 ตำบล 743 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,499 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด รวม 24 อำเภอ 108 ตำบล 542 หมู่บ้าน 14,686 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดนครปฐม

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ดังนี้

 • จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 8 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 544 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ได้แก่
  • อำเภอคอนสวรรค์
  • อำเภอบ้านเขว้า
  • อำเภอเมืองชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 12 อำเภอ รวม 51 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,937 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ได้แก่
  • อำเภอโนนสูง
  • อำเภอคง
  • อำเภอเมืองยาง
  • อำเภอประทาย
  • อำเภอโนนไทย
  • อำเภอโชคชัย
  • อำเภอพิมาย
  • อำเภอปักธงชัย
  • อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • อำเภอจักรราช
  • อำเภอแก้งสนามนาง
  • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ได้แก่
  • อำเภอนางรอง
  • อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 4 ตำบล
  8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 202 ครัวเรือน ระดับทรงตัว ได้แก่
  • อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • อำเภอห้วยทับทัน
  • อำเภออุทุมพรพิสัย
 • จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 39 ตำบล 265 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,992 ครัวเรือน ระดับทรงตัว ได้แก่
  • อำเภอบางเลน
  • อำเภอนครชัยศรี
  • อำเภอสามพราน

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.