Posted By enchantingbee63 Posted On

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยในภาพรวม 15 จังหวัด

เมื่อช่วงเช้า วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัย ในภาพรวม 15 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 15 จังหวัด UFABET

โดยอิทธิพล ความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน มีกำลังอ่อน ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก 5 จังหวัด

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ส่วนสถานการณ์ น้ำล้นตลิ่ง จากการระบายน้ำ จากอ่างเก็บขนาดใหญ่ ลงสู่ลำน้ำสายหลัก ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 17 อำเภอ 87 ตำบล 399 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผกระทบ 9,253 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดลพบุรี

ขณะที่ผลกระทบ จากร่องมรสุม ที่พาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตอนบน เข้าสู่หย่อม ความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาว ตอนล่าง และประเทศเวียดนาม ตอนกลาง ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด รวม 26 อำเภอ 111 ตำบล 713 หมู่บ้าน 12,427 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดนครปฐม

ด้านผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 231 ตำบล 1,167 หมู่บ้าน 75,908 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี

ในภาพรวม สถานการณ์ คลี่คลาย ในหลาย ๆ พื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการ เร่งระบายน้ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ จังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างต่อเนื่อง

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์

สำหรับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด รวม 228 อำเภอ 1,216 ตำบล 8,332 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 341,710 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดนครปฐม

มีผู้เสียชีวิต 20 ราย

 • จังหวัดลพบุรี 11 ราย
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ราย
 • จังหวัดชัยนาท 1 ราย
 • จังหวัดนครสวรรค์ 3 ราย
 • จังหวัดสิงห์บุรี 3 ราย

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 231 ตำบล 1,167 หมู่บ้าน 75,908 ครัวเรือน ได้แก่

 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ดังนี้

 1. มหาสารคาม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน
 2. สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน
 3. สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี รวม 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,149 ครัวเรือน
 4. อ่างทอง ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,453 ครัวเรือน
 5. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมขังในในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบ้านแพรก
  รวม 132 ตำบล 800 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55,376 ครัวเรือน
 6. ปทุมธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.