Posted By enchantingbee63 Posted On

ตำรวจ สภ.เทิง ปรับตัวยุคโควิด เพาะต้นไม้ขาย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ตำรวจ สภ.เทิง ปรับตัวยุคโควิด เพาะต้นไม้ขาย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ท่ามกลาง การเกิดวิกฤติการ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาด มายาวนาน อย่างต่อเนื่อง เกือบ 2 ปี ส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย กระจายไปทั่วโลก รวมถึง ภาคเศรษฐกิจ ที่มีร้านค้ามากมาย ที่ต้องปิดตัวบว จากภาวะ การแพร่ระบาด

เช่นเดียวกับปัญหา ที่ตำรวจหนุ่ม ต้องพบเจอ ด.ต.วิเชียร ธิโนชัย อายุ 42 ปี ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนเอง รับราชการตำรวจ อยู่ที่ สภ.เทิง จังหวัดเชียงราย ก่อนหน้านี้ เคยเปิดร้านกับข้าว ส้มตำไก่ย่าง บริเวณริมถนน ทางขึ้นภูชี้ฟ้า พื้นที่บ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บาคาร่า

มีลูกค้าแวะเวียน มาใช้บริการ เยอะพอสมควร แต่หลังจาก มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 คนก็เริ่มน้อยลง จนกระทั่ง ต้องปิดร้าน ไปนานถึง 4 เดือน ในตอนต้นปี 64 ต่อมา จึงหันมาทำเป็น ร้านกาแฟเล็ก ๆ แต่ก็ยัง ไม่พอกับรายจ่าย

จากที่ไม่เคยวางแผน การใช้เงิน อยากซื้ออะไรก็ซื้อ จึงหันมาพูดคุย กับภรรยา เพื่อวางแผน ตั้งต้นกันใหม่ จึงเริ่ม ที่จะหันมาใช้ชีวิต แบบพอเพียง ทำสวนเล็ก ๆ ที่ริมน้ำหงาว บริเวณด้านหลัง ร้านกาแฟ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก และกบ เอาไว้กิน และแบ่งขาย ซื้อเท่าที่จำเป็น

ช่วงนี้ คนเริ่มหันมา ปลูกต้นไม้ กันมากขึ้น ตนเห็นโอกาส จึงเริ่มหาต้นไม้ ที่หาง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว นำมาปลูก มาแยกหน่อ วางประดับหน้าร้าน ต่อมา คนที่แวะซื้อกาแฟมาเห็น ก็สนใจขอซื้อ

จึงขยับขยาย ทำฮอร์โมนไข่ หาดินปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์ การเกษตรเล็ก ๆ น้อย ๆ มาวางขายด้วย รวมไปถึง เก็บผักผลไม้ ในสวน มาวางขายหน้าร้าน ก็เริ่มมีคน มาซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นคนในพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่าน ตนมองว่า

“การปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรม ที่มีคนสนใจ ทุกช่วงวัย ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึง ผู้สูงอายุ ไม่เหมือนกลุ่มอื่น ๆ อย่างเช่น กลุ่มคนเล่นพระเครื่อง ที่ส่วนใหญ่ ก็จะมีแต่ผู้ชาย โดยต้นไม้ ที่หามาขาย ก็มีราคาตั้งแต่ ราคา 20 ถึง 300 บาท เน้นขายไม่แพง สามารถจับต้องได้ ทำให้มีรายได้ เพิ่มวันละ 300 ถึง 500 บาท

ตอนนี้ได้ทำบัญชี แบ่งรายได้ และรายจ่าย ออกเป็นส่วน ๆ เช่น รายได้จากการ ขายสินค้าเกษตร ก็จะเอาแบ่งเป็น ค่ากับข้าว รายได้จากการ ขายต้นไม้ ก็แยกเก็บเป็นอีกส่วน และรายได้จาก ร้านกาแฟ ก็แยกเก็บ ไม่ปะปนกัน

ถ้าอยากได้ของอะไร ที่ราคาแพง ก็มาพูดคุยกัน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ จากแต่ก่อน ที่ไม่เคยเหลือ จ่ายหมด เดือนชนเดือน แต่ตอนนี้ มีเงินเหลือเก็บ ก็สามารถอยู่ได้ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้”

ถือเป็นอีกหนึ่ง ของบุคคลตัวอย่าง ที่รู้จักปรับตัว น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน สร้างความพอดี ในชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อ ตามกระแสวัตถุนิยม เป็นอีกหนึ่งทางออก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ ที่กำลังถดถอย เช่นทุกวันนี้

จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการใช้ แนวทาง ในการพัฒนา ประเทศ ไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านการเมือง
  • ด้านวัฒนธรรม
  • ด้านสังคม
  • ด้านสิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง กระบวนการ ของความเปลี่ยนแปลง มีความสลับซับซ้อน จนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด ต่างเป็นปัจจัย ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สำหรับผล ของการพัฒนา ในด้านบวกนั้น ได้แก่

  • การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
  • ระบบสื่อสารที่ทันสมัย
  • การขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น

แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจาย ไปถึงคนในชนบท หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ได้เกิดผลลบ ติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐ เข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ ชนบท เกิดความอ่อนแอในหลายด้าน

ทั้งการ ต้องพึ่งพิงตลาด และพ่อค้าคนกลาง ในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกัน ตามประเพณี เพื่อการจัดการ ทรัพยากร ที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ ที่เคยใช้แก้ปัญหา และสั่งสมปรับเปลี่ยน กันมาถูกลืมเลือน และเริ่มสูญหายไป

สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียง ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไข ขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้คนไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และดำเนินชีวิต ไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้อำนาจ และความมีอิสระ ในการกำหนด ชะตาชีวิต ของตนเอง

ความสามารถในการควบคุม และจัดการ เพื่อให้ตนเอง ได้รับการตอบสนอง ต่อความต้องการต่าง ๆ รวมทั้ง ความสามารถ ในการจัดการ ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็น ศักยภาพพื้นฐาน ที่คนไทย และสังคมไทย เคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ จากปัญหาฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอ ของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์ และยืนยันปรากฎการณ์นี้ ได้เป็นอย่างดี

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.