Posted By enchantingbee63 Posted On

การตรวจ DNA | ความเสี่ยงจากการตรวจ DNA ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ

การตรวจ DNA | ความเสี่ยงจากการตรวจ DNA ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ การตรวจ DNA (ดีเอ็นเอ) หรือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid)

หรือ ตรวจยีน คือ การตรวจ การเปลี่ยนแปลง ของยีน bangkok private investigator รวมทั้ง ตรวจจำนวน การเรียงตัว และ โครงสร้าง ของโครโมโซม

โดยใช้ตัวอย่าง เนื้อเยื่อ / เลือด / ปัสสาวะ หรือ น้ำลาย การตรวจชนิดนี้ มีประโยชน์ ในหลาย ๆ ด้าน เช่น วินิจฉัย ปัญหาสุขภาพ อันเกี่ยวเนื่อง กับลักษณะ ทางพันธุกรรม

ตรวจหา พาหะโรค ทางพันธุกรรม ของพ่อ แม่ ก่อนตัดสินใจ มีบุตร ตรวจพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ทางสายเลือด ตรวจทาง นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาตัวผู้ร้าย ที่ก่อคดี อาชญากรรม เป็นต้น

การตรวจ DNA หรือ ตรวจยีนนั้น มีประโยชน์ หลาย ๆ ประการ แต่มีความเสี่ยง จากการเข้ารับ การตรวจอยู่บ้าง ได้แก่ ความเสี่ยงจาก ขั้นตอน การตรวจ และ ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อ การใช้ชีวิต ดังนี้

ความเสี่ยง ที่อาจเกิดจาก การตรวจ DNA มีอะไรบ้าง

 • ความเสี่ยงจาก ขั้นตอน ของการตรวจ สตรีมีครรภ์ ที่ถูกเจาะ น้ำคร่ำ หรือ เก็บตัวอย่างรก อาจเสี่ยงแท้งได้ เนื่องจาก แพทย์ จะต้องเก็บตัวอย่าง น้ำคร่ำ
  • หรือ เนื้อเยื่อ รอบ ๆ ตัวอ่อน ในครรภ์ ส่วนผู้ที่ถูกเจาะเลือด อาจเสี่ยง ต่อการเกิดรอยช้ำ มีเลือดออก หรือ หลอดเลือดอักเสบได้
 • ความเสี่ยง ที่จะส่งผลต่อ การใช้ชีวิต ข้อมูล ที่ได้จาก การตรวจ DNA อาจจะส่งผลกระทบ ต่อชีวิต จิตใจ และ ครอบครัว ของผู้เข้ารับการตรวจ ดังนี้
  • ความสัมพันธ์ และ ความรู้สึก ของผู้ที่ เข้ารับการตรวจ อาจจะรู้สึกไม่ดี วิตกกังวล หรือ เสียใจ หลังจากที่ ได้ทราบผลตรวจ ที่ชี้ให้เห็นว่า ตนเอง หรือ ลูก ที่เสี่ยงป่วย เป็นโรคร้าย ซึ่งปัญหานี้ อาจจะส่งผลกระทบ ต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัว ตามมาได้
  • ทางเลือก ในการรักษา ผู้ที่ได้รับผลตรวจ เป็นบวก อาจจะตัดสินใจ เข้ารับการรักษา หรือ หาวิธี ในการป้องกัน ปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจาก การกลายพันธุ์ ของยีน
   • เพื่อลดความเสี่ยง หรือ ลดความรุนแรง ของอาการป่วย เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับ ทางเลือก ในการรักษา ที่เหมาะสม
  • การตัดสินใจ ในการอุ้มท้อง การตรวจ DNA เป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วย วางแผน การมีบุตร ผู้ที่ทราบ ผลตรวจว่า ทารก ในครรภ์ มีโอกาส เสี่ยงเกิดโรคร้าย อาจจะตัดสินใจ ยุติการตั้งครรภ์ หรือ เปลี่ยนแผนการ คลอดบุตร และ อาจจะต้องเลือก โรงพยาบาล ที่มีบริการ รองรับ การดูแล ทารก หลังคลอด ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ ทารก มีแนวโน้ม ที่จะต้อง ได้รับการดูแล รักษา เป็นพิเศษ
  • สิทธิ และ ความเป็นส่วนตัว การตรวจ DNA อาจจะ ส่งผลกระทบ ต่อชีวิต ส่วนตัว ของผู้ที่ เข้ารับการตรวจ โดยหลาย ๆ คน เกิดความกังวลว่า ข้อมูล หรือ ผลตรวจ อาจส่งผลกระทบ ต่อโอกาส ในหน้าที่ การทำงาน หรือ สิทธิการทำประกันต่าง ๆ
   อีกทั้ง บางราย อาจได้รับ การปฏิบัติ จากนายจ้าง หรือ บริษัทประกันภัยต่าง ๆ อย่างไม่ยุติธรรม และ ไม่เป็นธรรม หากผลตรวจ พบว่า มียีนกลายพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุ หรือ เสี่ยงเกิดโรค ทางพันธุกรรมได้

คุณสมบัติสำคัญ และลักษณะของ นักสืบ มืออาชีพควรเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ การตรวจหา DNA ยังมีข้อจำกัด หลาย ๆ อย่าง โดยจะให้ข้อมูล ที่เกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพ ที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ได้เท่านั้น

แต่ไม่อาจสามารถ ระบุ อาการป่วย ระดับความรุนแรง ของอาการ หรือ การแพร่กระจาย ของโรคนั้น ๆ ได้ อีกทั้งยัง กำหนดวิธี ในการรักษา ปัญหาสุขภาพ ที่ตรวจพบ ไม่ได้ในทันที

ผู้ที่ต้องการ ตรวจ DNA ควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับ ประโยชน์ ความเสี่ยง และ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของการตรวจ เพื่อเป็นข้อมูล ที่ใช้ในการประกอบ การตัดสินใจ ก่อนที่คุณ จะเข้ารับการตรวจ

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.