วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและร่วมส่ง

Posted By enchantingbee63 Posted On

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและร่วมส่ง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เสือมังกร […]