ม.กีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ นักศึกษาฮีโร่ พาราลิมปิก 2020

Posted By enchantingbee63 Posted On

ม.กีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ นักศึกษาฮีโร่ พาราลิมปิก 2020 ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน […]